SMMM

SMMM Staja Giriş Sınavı

Staja Giriş Sınavına, 3568 sayılı Kanun'un ilgili maddesindeki öğrenim şartlarını taşıyan ve TÜRMOB tarafından belirlenen staj giderlerini yatırmış olan adaylar katılır.

Staja Giriş Sınavı için başvurular, her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yapılır. Bu sınavdan 60 puan ve üzerinde not alanlar staja başlama hakkına sahip olur.

Staja Giriş Sınavı, TÜRMOB - TESMER tarafından yapılır veya TÜRMOB -TESMER tarafından tayin edilen (Üniversite v.b) kurumlara yaptırılır. Mesleğe giriş için gerekli temel bilgi ve formasyonun ölçüleceği bu sınavın değerlendirme esasları TÜRMOB - TESMER tarafından belirlenir ve gerektiğinde değiştirilebilir.

 • Sınavda 30 “Genel Kültür ve Yetenek”, 100 “Alan Bilgisi” olmak üzere toplam 130 soru yer alacaktır.
 • Sınavın değerlendirilmesinde, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları % 20, “Alan Bilgisi” soruları % 80 oranları ile dikkate alınacaktır.
 • Sınavın “Genel Kültür ve Yetenek” bölümünde yer alan sınav konularına “Yabancı Dil” eklenmiştir.
 • Yabancı dil konusu, “Almanca, Fransızca ya da İngilizce” dillerini kapsayacaktır.

Staja Giriş Sınavında, ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilanı tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler.Sınav süresi hiçbir nedenle uzatılamaz.

Staja Giriş Sınavında başarılı olanlar sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılarak, dosyası işlemden kaldırılır.

Sınav Konuları Değerlendirme Oranı Soru Sayısı
Genel Kültür ve Yetenek 20% 30
Türkçe 7
Matematik 8
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 5
Yabancı Dil
 • Almanca
 • Fransızca
 • İngilizce
10
Alan Bilgisi 80% 100
Muhasebe Denetimi 58
Finansal Muhasebe
 • Finansal Muhasebe
 • Muhasebe Bilgi Sistemi
 • Uluslararası Muhasebe Kuruluşları
 • Türkiye Muhasebe Standartları
26
Maliyet Muhasebesi 8
Mali Tablolar Analizi 8
Denetim 16
Ekonomi ve Maliye 12
Ekonomi 6
Maliye 6
Hukuk 30
Meslek Hukuku
 • Meslek Hukuku
 • Mesleki Değerler ve Etik
6
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 6
Vergi Hukuku 6
Ticaret Hukuku 6
Borçlar Hukuku 6
Toplam Soru Sayısı 130
KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
KURSLARIMIZ | ŞUBELERİMİZ | REHBERLİK | YAYINLARIMIZ | İLETİŞİM
© 2016 - TÜM HAKLARI SAKLIDIR.